26/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Ε. Αλεξάκη, Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Φ. Μίχας, Κ. Παμπούκας, Σ. Σκαλίδη, Σ. Τουμανίδης, Ν. Ζακόπουλος

 

Share

107,169 total
1,439 video
Views:

Εκτίμηση της μάζας αριστεράς κοιλίας σε προϋπερτασικούς ασθενείς


Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.
 
Sort by Date | Views