27/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Μ. Δασκαλάκη, Η. Σανίδας, Κ. Γραμματικόπουλος, Γ. Κελεπέσης, Ι . Βλαχοδημήτρης, Σ. Σπυρόπουλος, Χ. Μπουραντάς, Β. Βοττέας

 

Share

109,296 total
1,374 video
Views:

Εκτίμηση των αιμοδυναμικών αιτιών της μη αποτελεσματικής αντιυπερτασικής αγωγής

Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.
 
Sort by Date | Views