28/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Σ. Βογιάκη, Α. Ευστρατόπουλος, Μ. Μεικόπουλος

 

Share

90,693 total
847 video
Views:

Επίδραση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στην αρτηριακή πίεση

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.