28/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Ε. Αλεξάκη, Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Φ. Μίχας, Σ. Σκαλίδη, E. Boϊδονικόλα, Κ. Βέμμος, Ν. Ζακόπουλος

 

Share

98,283 total
991 video
Views:

Επιπολασμός της συγκαλυμμένης υπέρτασης σε προϋπερτασικούς ασθενείς

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.