28/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Κ. Τόλη, Δ. Κούτρας, Ι. Σταυρόπουλος, Μ. Μπελή, Ε. Λίτσα, Α. Σοφία, Μ. Ζώης, Ι. Μαντάς

 

Share

97,992 total
1,273 video
Views:

Χρειάζονται οι υπερτασικοί ασθενείς με παροξυσμική AF ειδική θεραπεία;

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.