28/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Χ. Λυδάκης, A. Momen, C. Blaha, S. Gugoff, K. Gray, M. Herr, U.A. Leuenberger, L.I. Sinoway

 

Share

106,259 total
932 video
Views:

Μεταβολές κεντρικών αιμοδυναμικών παραμέτρων κατά την ισομετρική και δυναμική άσκηση

Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.
 
Sort by Date | Views