29/07/2010 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Δ. Τσαγκαδόπουλος

 

Share

95,077 total
844 video
Views:

Η Πολυπλοκότητα του Καρδιαγγειακού Κινδύνου: Από την Υποκλινική Βλάβη στην Κλινική Εκδήλωση

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε τις παρουσιάσεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης που διοργανώνει η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρία και πραγματοποιείται στο Divani Caravel Hotel από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2009.