04/03/2016 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Share

63,301 total
4 live
968 video
Views:

08.00 – 09.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: M. Παπαβασιλείου, Χ. Γράσσος

02 ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΔΙΑ-
ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΜΕΝΟ
03 ΣΧΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ 24ΩΡΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
04 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΗΣ 24 ΜΗΝΩΝ
05 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑ-
ΣΗΣ: ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
06 ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρακολουθήστε on demand το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 έως 5 Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ
 
Sort by Date | Views