04/03/2016 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Share

55,993 total
4 live
812 video
Views:

08.00 – 09.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: M. Παπαβασιλείου, Χ. Γράσσος

02 ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΔΙΑ-
ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΜΕΝΟ
03 ΣΧΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ 24ΩΡΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
04 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΗΣ 24 ΜΗΝΩΝ
05 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑ-
ΣΗΣ: ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
06 ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε on demand το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 έως 5 Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ