19/04/2019 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Ι. Αναγνωστόπουλος | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

 

Share

19,712 total
4 live
197 video
Views: 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένo το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης  που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Απριλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace και τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης , του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ και του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.