19/04/2019 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | Π. Ι. Γεωργιανός | Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ SGLT-2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΣΗΣΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

 

Share

19,613 total
4 live
289 video
Views: 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένo το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης  που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Απριλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace και τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης , του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ και του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.